İHBİR Üye Toplantısı

İHBİR olarak üye firmalarımızı ağırladığımız; ihracata yönelik devlet yardımları, uygulanmakta olan destek mekanizmalarının değerlendirilmesi ve sisteme yönelik somut önerilerin sunulması hususunda istişare yaptığımız toplantıya İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, İHBİR Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Memiş, Muzaffer Tonbil, Mehmet Taş ve Sabahattin Fidan da katılım sağladı.  Üye firmalarımıza toplantıya katılımlarından ötürü teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.