Nasıl Üye Olunur?

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Formu ve Taahhütname: Sitemizden online olarak doldurulmaktadır.(https://uyelik.iib.org.tr/) Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

Ticaret Sicil Gazetesi: Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin; Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi(Fotokopi). Esnaf ve Sanatkârlar İçin; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” (Fotokopi). Joint Venture Konsorsiyumlar İçin; Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi(Fotokopi).

Vergi Levhası: Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

İmza Sirküleri: Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

Faaliyet Belgesi: Ticaret Odasından son 6 ayda alınmış Faaliyet Belgesi (Fotokopi)

Ödeme Dekontu: Ödeme Dekontu – 200 TL (Giriş Aidatı) (Fotokopi) (Banka bilgileri aşağıdadır.)

Giriş aidatını ödeyen firmalar aynı yıl yıllık aidat ödemeyeceklerdir.

Genel sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Birliklere üye olabilmek için üyelik başvuru formunun doldurulması zorunludur. Başvuru formunun doldurulmasına müteakip formun ve ekinde otomatikman çıkan taahhütnamenin alınarak, firma yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. Ardından Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

  1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz Birliği işaretleyiniz.
  2. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenecektir.
  3. Giriş aidatı her birlik için 200 TL’dir. Giriş aidatını ödeyen firma aynı yıl yıllık aidat ödemeyecektir.
  4. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte 200 TL giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
  5. Üyelik işleminin tamamlanmasına müteakip, üyeliğiniz ile ilgili herhangi bir sorunun yaşanmamasını teminen sisteme yüklemiş olduğunuz belgelerin (üyelik formu ve Taahhütname ıslak imza ve kaşeli olacak şekilde) İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi C Blok P.K. 34197Bahçelievler/İstanbul adresine posta ya da kargo yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Banka Bilgileri:
Hesap Adı :İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Banka :Vakıfbank – Şirinevler Şubesi
Şube Kodu :282
Hesap No (IBAN) :TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47

Not : Hesap Adının kısaltma yapılmadan sığdığı kadarının yazılması EFT’nin gerçekleşmesi için önem arzetmektedir.

Havale Açıklaması: Yıllık aidat borcu ödenilen firmanın vergi numarasını (şahıs firmaları için TC Kimlik no) havale açıklamasına yazmayı unutmayınız. (Örnek: ….vergi no’lu firmanın giriş aidatı gibi)

İrtibat: [email protected] veya [email protected]