Başkanın Mesajı

Pandemi ile birlikte yaşadığımız sıra dışı dönem, tarım sektörünün bir ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Birçok ülkenin gıda tedarikinde yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, coğrafi avantajlarımız ve üretim gücümüz sayesinde bu dönemi kayıpsız atlatmamız Türkiye için büyük bir şans olduğu gibi, ihracatta da bize yeni kapıların açılmasında yardımcı olmuştur. 

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörümüz, ihracat değerleri açısından tarım kategorisindeki en büyük alt sektör konumunda bulunuyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İHBİR) olarak da sektörün toplam ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 192 ülkeye 2,7 milyar dolar ihracat ile tamamlayan İHBİR üyeleri olarak üzerimizdeki sorumluluğun ve sektör içerisindeki ağırlığımızın farkındayız. 

Pandemi sonrası dönemde değişen tedarik zincirleri ve lojistik akışı, Türkiye’nin coğrafi avantajını daha da belirgin hale getirmiştir. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak ve ihracatımızı artırabilmek adına önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincindeyiz. İhracatı artırabilmemiz için öncelikle sektördeki ihracatçı havuzunu genişletmeyi ve potansiyeli olmasına karşın imkanları kısıtlı firmaların ihracat ekosistemine ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ ve KOBİ altındaki üreticiler için özel çalışmalar yaparak her birini değerli birer ihracatçı haline getirmek ve bu şekilde Türkiye ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden birisidir. 

Gıdada Türkiye algısını ve Türkiye markasını yükseltmek de İHBİR olarak belirlediğimiz öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bunun için ürünlerimizi tanıtabileceğimiz yurtdışındaki tüm etkinliklerde var olmayı hedefliyoruz. Pandemi ile birlikte yakaladığımız avantajı daha da sağlamlaştırmak için İHBİR ailesi olarak dünyanın dört bir yanına dağılıp ülkemizin ve sektörümüzün elçiliğini yapacağız. Yurtdışına düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin sayısını artırıp potansiyel alıcılarla daha sıkı bir iletişim içerisinde olacağız. İhracatçıların yeni pazarlara ulaşmasına yardımcı olup sektörümüzün üretim ve dağıtım gücünü tanıtıcı etkinliklere hız verecek ve küresel pastadan daha fazla pay almak için çalışacağız. 

Yaptığımız ihracatın yüzde 70’inin atıştırmalık grubundan olduğundan hareketle buradaki varlığımızı daha da kuvvetlendirme hedefindeyiz. Katma değerli üretimi artırmak ve ‘Türk malı’ algısını kuvvetlendirmek gibi yapılacak doğru hamleler ve kurulacak sağlam bir strateji ile ciddi bir potansiyel olduğunu düşündüğümüz bu alanda etkimizi artıracağız.  

Halihazırda güçlü olduğumuz coğrafyalar yanında dünya atıştırmalık pazarının büyümesinin de etkisiyle yeni pazarlara da ulaşmayı amaçlıyoruz. 

İhracatla ilgili hedefleri belirlerken tüm İHBİR üyeleri ile devamlı temas halinde olacağız. Sektörün hem ihracatta hem de üretimde karşılaştığı sorunların çözümünde hep birlikte hareket edip çözümlere en kısa zamanda ulaşmak için çabalayacağız.

Tüm İHBİR ailesine saygı, selam ve sevgilerimi sunarım.

Kazım Taycı
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı